Oogst en gedragsregels

  1. De moestuin wordt bewerkt door Gerrit en de medewerkers. Ze maken u graag wegwijs op het Groene Buitenland.
  2. U kunt oogsten op de in de agenda vermelde dagen. Gedetailleerde oogstinformatie is te vinden op de website en op het mededelingenbord.
  3. Kinderen vinden het leuk om te oogsten, neemt u ze vooral mee.
  4. De hoeveelheid aan groenten die u meeneemt komt overeen met uw abonnement. Bedenk dat er meer abonnementhouders zijn.
  5. Voor vragen kunt u Gerrit aanspreken of bij afwezigheid van Gerrit een van de medewerkers.
  6. Graag zoveel mogelijk op de paden en loopplanken lopen en zo min mogelijk in de groenten bedden.
  7. Honden zijn welkom maar blijven ter alle tijd uw verantwoordelijkheid. Hou rekening dat onze honden Kera en Finnie loslopen op de tuinderij.
  8. U mag uitsluitend komen oogsten tijdens de openingstijden
  9. Bij het eerste bezoek krijgt u van ons een tas. U kunt de tas de rest van het seizoen gebruiken. Wij willen graag mensen stimuleren om hun eigen tas mee te nemen.
  10. Het fruit zit niet bij het groente- en kruiden abonnement. Het is wel los te koop. Uw oogst bestaat uit groenten, kruiden en aardappels van de volle grond en uit de kas.